• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Збережи енергію!

З метою формування в учнів уявлення про енергозберігаючі технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв, розвитку навичок роботи із різними джерелами інформації, уміння формулювати думку про способи економного використання електричної та теплової енергії, сприяння розвитку комунікативних навичок під час роботи у групі, уміння вислуховувати думку інших, формулювати власні переконання, сприяння вихованню активної життєвої позиції, почуття власної причетності до загальної справи, зокрема до проблем навчально-виховного об’єднання, села і всієї держави у нашому закладі було проведено Тиждень енергоефективності.

План заходів

Шибенського навчально-виховного об’єднання

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» щодо проведення Тижня енергоефективності

з 07 по 11 листопада 2016 року

Назва заходуТермін проведенняВідповідальний
1Проведення бесід про збереження тепла у навчальному приміщенні та вдома «Збережи тепло» (1 – 4 класи)07.11-11.11Класні керівники: Фесюк Л.С., Хвостенко О.П., Бондар С.А., Зурнаджи Л.М.
2Виховна година «Спочатку природа загрожувала людині, а тепер людина загрожує природі» (6 клас)08.11Класний керівник Куліда О.М.
3Бесіда «Поновлювальні джерела енергії – шляхи покращення клімату» (8 клас)09.11Класний керівник Коновал І.В.
4Бесіди з батьками учнів «Економію енергоресурсів - у кожен дім»07.11-11.11Класні керівники
5Створення комп’ютерної презентації «Поради з енергозбереження» (7 клас)10.11Класний керівник Вовчанська Н.С.
6Година спілкування «Еколочні проблеми сучасності» (9 клас)10.11Класний керівник Довженко Л.В.
7Виставка малюнків «Азбука енергозбереження»11.11Класні керівники
8Створення окремої сторінки «Збережи енергію!»11.11Заступник директора з НВР Конопацька О.М.

Екологічні проблеми сучасності

Мета: розкрити причинний взаємозв'язок глобальних змін клімату з забрудненням навколишнього середовища від виробничої діяльності людини. Охарактеризувати можливі джерела забруднення. Формувати поняття про екологічно чисті технології в сільському господарстві і застосуванні екологічно чистих видів енергії. Уточнити значення зелених насаджень для зменшення вмісту в атмосфері парникових газів і пилу. Формувати в учнів екологічний світогляд, виховувати дбайливе відношення до природи.

Вчитель: З глибокої стародавності людина на початку випалювала, а потім нещадно вирубувала значні площі лісів. З появою заводів і фабрик цей процес збільшувався Їх не тільки вирубують, вони умирають від забруднення повітря. Найбільшої шкода всьому живому на планеті нанесло ХХ століття. Видобуток корисних копалин, виробництво з вище 300 млн. тонн невластивих природі синтетичних матеріалів, робота ТЕЦ внесення в ґрунт більш 300 мл тонн мінеральних добрив і майже 4 млн. тонн отрутохімікатів, викид відходів від спалювання палива, роботи автомобільного транспорту викликало ріст надходження відходів у навколишнє середовище. Відбулося сильне забруднення атмосфери. Тільки в 1989 р. в атмосферу на території України викинуто понад 17млн. тонн шкідливих речовин (це більш ніж по 300 кг на кожного жителя країни). Більше усього викидів дають промислові міста Наддніпрянщини і Донбасу. Непоправна шкода природному середовищу України, Російської Федерації, Бєларусі, Польщі, Швеції нанесли катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Унаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами згоряння палива (СО2, SO2, N2O, CH4) і дрібними твердими частинками виникли також зміни теплового балансу, що можуть позначитися на кліматі в глобальному масштабі, як потеплення клімату, випадання кислотних дощів, утворення озонових дір. Спочатку ХХ століття до кінця 40-х років середньорічна температура підвищилося на 0,7оС, при цьому площа арктичних льодів зменшилася на 10%.

З 100% падаючих на землю сонячного випромінювання 34% не доходять до поверхні Землі, відбиваючись від хмар, розсіюється у світовому просторі, 19% - поглинається в атмосфері і тільки 47% енергії досягає поверхні Землі. З цих 47% енергії 27% Земля віддає атмосфері, затрачувану на випар води і на перемішування атмосфери, і 20% становить енергія інфрачервоного теплового випромінювання. У кінцевому рахунку, вся енергія сприйнята атмосферою (19%+27%+20%), іде у світовий простір. Але оболонка, що створилася, з газу і твердих часток, що забруднила атмосферу, перешкоджає проходженню у світовий простір інфрачервоних теплових променів. У результаті чого на Землі створюється парниковий ефект і наступає потепління клімату.

Таким чином, тепло акумулюється і порушується сталий клімат. Підвищення температури повітря на Землі на 1оС приведе до того, що наш звичний клімат може бути знищений. Відбудеться танення льоду в Антарктиді й Арктиці. Унаслідок чого підніметься рівень Світового океану. Навіть якщо рівень води в ньому збільшиться на 1 м будуть затоплені густонаселені прибережні низини материків. Скорочення повітряних потоків приведе до катастрофи (без вітру великі міста задихнуться, відбудеться пересування континентів). Через потепління клімату стали частіше відбуватися стихійні лиха (катаклізми): урагани, смерчі, зливи, повені.

Повідомлення 1 учня. Невідкладна потреба охорони нашого загального будинку – планети Земля об'єднала зусилля всіх країн, усіх континентів. Існує міжнародне співробітництво в питаннях охорони навколишнього середовища. До ведучих міжнародних організацій належить ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що поєднує 199 країн. Всесвітній союз охорони природи (ВСОП) – поєднує 83 країни світу. Грінпіс (Зелений світ) - Міжнародна суспільна організація, що ставить метою охорону навколишнього середовища.

На конференції ООН, що проходила у Кіото (Японія) був прийнятий Кіотський протокол, у якому мова йде про обмеження і скорочення викидів в атмосферу. Згідно протоколу розвинуті країни світу повинні в 2008-2012 роках зменшити викид парникових газів, що викликають глобальне потеплення клімату, у порівнянні з 1990 р. як мінімум на 5%

Використання сонячної енергії може зменшити використання енергетичних ресурсів на 50%. Заощаджування енергетичних ресурсів не тільки зменшує витрати на їхній видобуток, але і збереже чистоту навколишнього середовища. Використання сонячної енергії допоможе уникнути «термічної стелі» тобто перегріву атмосфери (парникового ефекту).

Повідомлення 2 учня: Вже всі згодилися з тим, що в природі відбувається глобальне потепління. Чим вчені пояснюють це явище?

По-перше, надійно зареєстрований щорічне зростання концентрації СО2 в атмосфері. Виміри розпочалися в 1958 році на станції Мауна-Лоа, розташованій на схилі найбільшого у світі діючого вулкану з тією ж назвою, що знаходиться на Гавайських островах, а зараз вони проводяться на більш ніж 10 станціях, розкиданих по всьому світі.

По-друге, в останні десятиліття справді зростає середня глобальна температура атмосфери (хоча деякі вчені з цим не погоджуються). Достовірного причинно-наслідкового зв’язку росту концентрації СО2 в атмосфері з потеплінням, що відбувається, не встановлено. Ми не знаємо, чи потепління відбувається через зростання вмісту СО2, чи через інші причини.

По-третє, як свідчить статистика, поряд з потеплінням значно посилюються аномалії клімату. Це посилення виявляється, наприклад, у тім, що в одних регіонах спостерігається аномальна жара, а в інших – аномальні морози. Водночас в одних місцях ідуть сильні зливи з повенями, а в інших – на тлі небаченої спеки – найсильніша посуха.

Глави держав, що брали участь у Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, звичайно, знали як про невизначеність чинників, що впливають на зміни клімату, так і про можливі серйозні наслідки цих змін. Їхнє рішення про значне скорочення викидів парникових газів у атмосферу було прийнято на основі затвердженого ними ж на цій конференції «принципу обережності», яким належить керуватися у всіх видах господарської діяльності. Відповідно до цього принципу, «у разі можливості завдати серйозних чи непоправних збитків природі нестача наукової інформації не повинна стати причиною для відстрочки ефективних… заходів для запобігання деградації довкілля». Тобто це були превентивні заходи, засновані на турботі про природу і людей ще до того, як «провина» парникових газів була доведена.

Це було не єдине превентивне рішення про зменшення впливу на навколишнє середовище, засноване на «принципі обережності». Рішення про зменшення викидів фреонів в атмосферу було прийнято в такий же спосіб – їх «вина» на момент ухвалення рішення не була точно встановлена.

Але, на відміну від фреонів, для яких майже щороку заходи по обмеженню викидів посилювалися, рішення 1992 року, що стосувалося парникових газів, здається має протилежний результат. Річ у тім, що витрати на зниження викидів фреонів набагато менші від витрат, необхідних для радикального зменшення викидів СО2.

Розглянемо, що ж відбувалося в конкретних країнах. Спочатку виникли протиріччя між розвинутими країнами і тими, що розвиваються. Керівники країн, що розвиваються, справедливо відзначали, що викидів з територій розвинутих країн набагато більше, тому їм насамперед і варто було б ці викиди скорочувати. Керівники ж розвинутих країн стверджували, що витрати на обмеження викидів ефективніші саме в країнах, що розвиваються (там менш ефективна енергетика, і витрати на її реконструкцію мають бути меншими), тому викиди треба обмежувати саме цим країнам. Потім відбувалися численні «сепаратні» переговори щодо квот на обмеження для різних країн і торгівлі цими квотами. Паралельно були зменшені величини обмеження викидів. Але все це не допомогло дійти згоди в Гаазі.

На конференції ООН зі зміни клімату, що проходила в Гаазі з 13 по 25 листопада 2000-го року, знову виникли суперечки, але тепер між розвинутими країнами, причому відразу в деяких напрямках. Два основних протиріччя були:

· США, Канада і Японія проти країн Євросоюзу. Перші пропонували, щоб до національних заходів зниження викидів можна було б зарахувати і висадження лісів, і скупку не використаних іншими країнами квот. Інші бажали б враховувати тільки дійсні, а не віртуальні скорочення викидів.

· Друге протиріччя стосувалося атомної енергетики. Одні країни пропонували, а інші відмовлялися включити їх у список технологій, що будуть субсидіюватися для зниження викидів парникових газів.

Слід зазначити, що переговори відбувалися в атмосфері жорстокого тиску на учасників з боку природоохоронних організацій, насамперед Грінпіс.

Переговори закінчились безрезультатно.

Справа в тому, що всі країни-учасниці по-справжньому усвідомили, що обмеження викидів СО2 – дуже дорога ініціатива, яка вимагає перебудови всієї інфраструктури енергетики, а отже і всієї економіки.

Цікавою є ситуація в Росії з цього питання. Останніми роками Росія стрімко втрачає своє лідерство у світовій енергетиці (не в продажі енергетичних ресурсів, а в їхньому використанні для своєї економіки). Згідно зі світовими даними, опублікованими американським Центром аналізу даних з викидів СО2, викиди з території Росії знизилися з 500 млн. т у 1992 році до 390 млн. т у 1997 році, що складає 39% від викидів з території СРСР у 1990 р. (10,1 млрд. т). Таким чином , у Росії вже зараз величина індустріальних викидів набагато менша, ніж у СРСР у 1990 році, і їй є сенс вести переговори про продаж своєї (поки ще не існуючої) квоти на скорочення викидів СО2.

Треба сказати, що Росія є лідером у поглинанні викидів. Найбільші ж

індустріальні викиди були з територій США, Китаю і Росії. Найбільше ж поглинання СО2 відбувалося на території Росії, за нею – Канади і США. У більшості країн індустріальні викиди перевищують поглинання екосистемами суші. Винятком були Канада, Австралія і Бразилія, на території яких екосистеми суші поглинули вуглекислого газу більше, ніж склали індустріальні викиди.

Повідомлення 3 учня: Чим же загрожує глобальне потепління? Зараз відбувається і буде відбуватися збільшення річної продукції рослин та їхньої біомаси і поглинання СО2 з атмосфери. У цілому буде збільшуватися кількість гумусу. Важливо! Прогнозується потепління в Арктиці і Субарктиці. Танення вічної мерзлоти в цих регіонах може призвести до посилення стоку води з поверхні і збільшення продуктивності грунтів чи до застою води і подальшого заболочування. Який процес зрештою переважить, залежить від швидкості потепління, рельєфу конкретної місцевості, типу рослинності, механічних властивостей грунту.

Не залишилися осторонь від обговорення проблеми глобального потепління і медики. Ось деякі висновки, представлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я: підвищиться захворюваність на серцево-судинні та респіраторні захворювання, зросте кількість травм, психологічних розладів і смертних випадків через підвищення інтенсивності і тривалості теплових та інших природних аномалій (повені, урагани тощо), у районах з прохолодним кліматом знизиться смертність від переохолодження, застудних захворювань.

У перспективі вагомішими будуть непрямі ефекти. Потепління порушить нормальне функціонування екологічних систем, позначиться на природних ресурсах, санітарних та інших умовах життя і може стати причиною соціальних та економічних потрясінь.

Підвищення температури дозволить комахам та іншим переносникам хвороб розширити середовище існування. Наприклад, малярійний комар «захопить нові широти і висоти. Нині на малярію хворіють близько 300 млн. осіб на рік, з них 2 млн. помирають. Зараз близько 45% населення планети живе в кліматичній зоні, де комарі «розносять» малярію. За прогнозами, у другій половині ХХІ століття цей показник збільшиться до 60%; отже захворюваність на малярію може зрости на 50 – 80 млн. випадків на рік.

Зросте і захворюваність у зв’язку з нестачею продуктів харчування і води. Це холера, сальмонельоз та інші інфекційні хвороби. Зростання температури води буде сприяти більш інтенсивному її «цвітінню», поширенню мікроорганізмів, а також, можливо, появі нових генетичних штамів.

Скорочення через кліматичні зміни виробництва продуктів харчування може призвести в окремих регіонах до недоїдання та голоду, що матиме серйозні наслідки для здоров’я людей, особливо дітей.

У бідних країнах населення постраждає сильніше, ніж у багатих. Однак уразливість держав також буде зростати в міру старіння їхнього населення. Ризик для здоров’я людей можна знизити, розвиваючи стратегію адаптації. Для багатьох регіонів головною перешкодою цьому стане відсутність ресурсів.

Негативні наслідки для здоров’я людей можна послабити, удосконалюючи служби охорони здоров’я, програми контролю за станом санітарних умов, заходи для охорони навколишнього середовища, підготовку до надзвичайних ситуацій, систему загальної освіти, у центрі якої буде персональна поведінка людей, розробку захисних технологій, наприклад, будинків і систем життєзабезпечення, кондиціонування повітря, очищення води, вакцинацію тощо.

Наша планета щогодини, щохвилини

ЩОГОДИНИ НА НАШІЙ ПЛАНЕТІ:

· 2000 т кислотних опадів випадає в північній півкулі;

· 1000 осіб помирає від отруєння водою;

· 55 осіб отруюються і гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин;

· 5 – 6 видів тваринного та рослинного світу зникають;

· 5 – 7 млн га продуктивних земель вилучається з господарського користування.

ЩОХВИЛИНИ НА НАШІЙ ПЛАНЕТІ:

· знищується 50 т родючого грунту внаслідок неправильного користування;

· в атмосферу виділяється більше 12000 т вуглекислого газу.

Чому так відбувається? До яких наслідків це може призвести? Чи можна зупинити процес знищення природи? Чи зможе людина ХХІ століття дихати чистим повітрям, радіти теплому дощу, милуватися зорями, купатися в морі? Що може зробити кожен з нас для покращення екологічної ситуації на планеті Земля?

Сучасна людина, безумовно, повинна орієнтуватися в проблемах, які хвилюють все людство. В першу чергу це екологічні проблеми: парниковий ефект, кислотні дощі, забруднення довкілля радіонуклідами, озонові дірки, проблема питної води тощо.

Запропоновані матеріали допоможуть закріпити знання отримані на уроках фізики, хімії, біології, географії, розширити кругозір, розвивати пізнавальну активність, мислення, формувати активну життєву позицію учнів.

Рятуємо чисте повітря,

Рятуємо воду –

В морях, океанах, малих і великих річках,

Рятуємо рідкісних птахів –

Не всі ще породи,

А ті, що зникають в полях, у лугах, у лісах.

Рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти.

Рятуєм світанки від кіптяви, гару й димів.

Рятуємо тишу, щоб в тиші мовчати й радіти,

Рятуємо вулиці від голосних двигунів.

Рятуємо Землю. А також рятуємо небо.

Рятуємо ніжність. Від кого рятуєм?

ВІД СЕБЕ …

Площа, на якій після вибуху атомної бомби над Хіросімою випали викликані ним радіоактивні дощі, виявилася вчетверо більшою, чим вважали раніше, і досягла 1250 кв км.

Одним з головних джерел забруднення Північного моря хлоровмісними органічними сполуками – судна-сміттєспалювачі, які щороку спалюють в його акваторії сотні тисяч тонн промислових відходів.

25% колодязів в штаті Айова дають воду, забруднену нітратами і пестицидами.

Чверть поверхні Великих озер в Канаді щорічно поглинає більше 1г сірки на кожен квадратний метр акваторії. Ця цифра – критична, вона призводить до різкого зниження рН води і порушенню природних екосистем.

Найбільш небезпечним з антропогенних джерел забруднення океану виявляються затонулі атомні підводні човни. На другому місці стоять опади, які випадають після ядерних випробувань, на третьому – «низькоактивні» відходи і промислові викиди.

Токсичні компоненти вихлопних газів автомобілів осідають на рослинах, які ростуть вздовж доріг. Детально вивчаючи цей процес, польські екологи встановили, що в лісі вздовж дороги концентрація свинцю більша в листі, при чому з боку дороги вона вчетверо більша. Але якщо дерева ростуть рідко, вони майже не затримують розповсюдження отруйних речовин.

Ще в 1985 році в Германії було створено банк зразків оточуючого середовища. Зразка грунтів, повітря і води зберігаються тут при температурі мінус 150 – 180 градусів С.

Французькі медики вважають, що вісім з десяти випадків раку нині пов’язані або з палінням, або з радіоактивним забрудненням середовища.

Близько 90% Сульфуру, який потрапляє в атмосферу, має антропогенне походження; 75% його осідає на вашій же території.

Територія, зайнята у Фінляндії грунтами, які постраждали від кислотних дощів, складає приблизно 170 тисяч га.

Кожен кілометр берегової лінії островів Південної Атлантики, віддалений від морських шляхів ( Тристан-да-Кунья, Гоф, Принц Едуард тощо ), щороку забруднюється 88 предметами з пластиків. Що ж тоді казати про наше узбережжя?

Парниковому ефекту, який з часом призведе до глобального потепління й розтопить льодовики , за думкою англійського еколога Т. Віглі, протистоїть результат іншої зловредної людської витівки: забруднення атмосфери сульфур (ІV) оксидом. Віглі вважає, що якщо СО2 затримує теплове випромінювання Сонця, то SО2 діє навпаки.

В Германії екологічно чисті товари позначаються спеціальним знаком «Блакитний ангел».

331 станція на території Японії займається вимірюванням концентрації вищих вуглеводнів у повітрі; лише половина з них реєструє рівень, що не перевищує норму.

Концентрація нітратів у підземних водах Франції (вони забезпечують 63% потреб країни у питній воді) постійно зростає зі швидкістю, що досягає 6мл/л на рік.

В руйнуванні озонового шару, який захищає нашу планету від жорсткого сонячного випромінювання, частково повинні побутові холодильники, заправлені фреонами. Працюючий холодильник виділяє незначну кількість фреону, а ось коли холодильник виходить з ладу, фреон швидко просочується в атмосферу. Тому в Германії створена спеціальна служба, яка займається вилученням фреону із старих холодильників; в Англії при доставці нового холодильника безкоштовно звільняють покупця від старого. А як розв’язують фреонову проблему у нас?

Сільське господарство США втрачає щороку 2 – 3 млрд. доларів через озон, що входить до складу фотохімічного смогу.

Ще одне джерело забруднення сільськогосподарських угідь сполуками важких металів – пил, який вітер піднімає з промислових сміттєзвалищ.

Земля на американському полігоні в штаті Невада забруднена трансурановими елементами, які включаються до складу гірських порід під дією високої температури під час вибуху.

Більшість людей бачать у тривожних повідомленнях екологів абстрактну інформацію, яка не зачіпає їх особисті інтереси.

Відомий безпрецедентний факт: коли в одному з шахтарських містечок штату Монтана було виявлено рівень забруднення житлових будинків пилом, що містить миш’як, свинець, цинк, кадмій, то було вирішено негайно переселити усіх жителів в інше місце.

Близько 100 тисяч небезпечних для здоров’я речовин містять фарби, лаки та інші продукти побутової хімії німецьких виробників.

Навколо заводів з високими трубами концентрація викидів максимальна в зоні, віддаленій від заводу на відстань від 66 до 63h (де h – висота труби).

Близько чверті усіх промислових викидів в атмосферу постачають теплові електростанції.

Екологи рекомендують мисливцям відмовитися від вживання печінки вбитих на полюванні тварин: цей орган у оленів і сарн, що живуть в Татрах понад міру насичений свинцем.

Мета: Дати уявлення учням про те , що традиційні джерела енергії є однією із причин зміни клімату і довкілля . Привернути увагу до одного з факторів екологічної кризи – глобального потепління або „ парникового ефекту ” . Викликати бажання створити особистий проект нового поновлювального джерела енергії і розкрити його основні екологічні і економічні переваги над традиційними джерелами енергії . Продовжувати формувати вміння аналізувати , порівнювати , самостійно робити висновки, працювати з літературою; створювати презентації; виховувати екологічно спрямоване мислення, бережливе та господарське ставлення до природи; вміння працювати групами, толерантність , прагнення до збагачення знань , уміння захищати свої думки.

Очікувані результати:

Створення власних проектів з даної теми.

● На сучасному етапі одним із найбільш тривожних впливів на навколишнє середовище є викиди в атмосферу .

● Нині лише теплові електростанції (ТЕС) на території України викидають в атмосферу 76 відсотків оксидів сірки, 53 відсотки оксидів азоту та 26 відсотків твердих частинок від загальних обсягів викидів стаціонарних пристроїв.

● На 1 млн. кВт електричної потужності атомних електростанцій (АЕС) викидається у навколишнє середовище не менше 2 млн. кВт теплової потужності, що в 1,5-1,8 разів більше, ніж на ТЕС.

● В Україні щорічно викидається в повітря у 8 разів більше мікрочастинок, ніж у США. Практично на всій території нашої держави фіксуються 10-ти кратні і більші перевищення гранично допустимих концентрацій окремих речовин .

● Якщо не враховувати наслідків Чорнобильської катастрофи, питоме забруднення на одиницю території України найбільше в Європі . «Зони стихійного лиха» тут займають більше 15 відсотків.

● Не тільки Україна, а весь сучасний світ зіткнувся з проблемою деградації екологічних систем через вплив енергетики. Саме тому Організація Об’єднаних Націй прийняла в Кіото рамкову Конвенцію щодо зміни клімату, спрямовану на те, аби на п'ять відсотків скоротити емісію оксиду вуглецю (С02), метану (СН4) та інших газів в атмосферу, що є продовженням глобальних рішень конференцій ООН з довкілля та розвитку , які відбулися у 1992р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та у 2002р. в Йоганнесбурзі ( Південна Африка )

● Часу на роздуми вже немає. Людство сьогодні стоїть перед глобальною екологічною кризою, яка характеризується наступними факторами: 1) виснаженням озону ; 2) глобальним потеплінням або його ще називають «парниковим ефектом»; 3) зменшення окислення атмосфери (ще мало відома, але потенціально серйозна загроза).

Сучасна індустріальна цивілізація в нинішньому своєму вигляді жорстоко протистоїть екологічній системі нашої планети. Навальність енергетичного впливу на Землю просто приголомшлива, а жахливі наслідки даються взнаки так швидко, що ми просто не встигаємо їх осягнути, усвідомити їхній глобальний масштаб та організувати належну і своєчасну відповідь. А тому мовчки повертаємося до безпідставної і необачної надії, ніби зуміємо пристосуватися до будь-яких перемін, що можуть трапитися у майбутньому. Однак масштаби змін, до яких доведеться пристосовуватися, настільки величезні, що ця пропозиція швидко починає виглядати абсурдно.Але сьогодні ми стоїмо перед вибором, чи ми будемо дбати про довкілля, чи надалі будемо віддавати перевагу загальним і невід'ємним правам людини, як право на життя, свободу і прагнення щастя.

Температура довкілля є одною з найважливіших умов існування жипя. Головними механізмами, що забезпечують стабільність температури на поверхні Землі, є випромінювання Сонця та парниковий ефект. Явище парникового ефекту полягає в тому, що після відбитя від поверхні Землі частина сонячної енергії не цілком розсіюється в космічному просторі.

● Значна доля теплового випромінювання утримується парниковими газами, що входять до складу атмосфери Землі. Завдяки цьому температура підвищується на 330С. Без парникового ефекту температура біля поверхні Землі не перевищувала б -180С, а це означає відсутність умов для життя, бо вода на земній поверхні існувала б тільки у вигляді льоду.

Багаторічний моніторинг виявив яскраво виражену тенденцію до підвищення середньорічної температури. Більшість фахівців пов'язують це явище із збільшенням концентрації газів, що прийнято називати парниковими.

● Антропогенні викиди СО2, СН4 і N20 (що належать до групи парникових газів) здатні значною мірою збільшити парниковий ефект. Наслідком цього може бути підвищення середньорічної температури протягом наступного сторіччя на 2-50С.

Цей процес не буде відбуватися рівномірно. В певних регіонах температура змінюватиметься швидше, в інших повільніше. Наслідком цього буде зміна циркуляції вітрів і перерозподіл опадів. Це, у свою чергу, призведе до збільшення вологості в одних регіонах і посух в інших. Зміни температури, кількості опадів і рівня моря позначаться на життєдіяльності людей. Особливо істотним вплив глобального потепління буде в прибережних зонах. Деякі з них просто зникнуть. Значно зросте ерозія грунту, почастішають паводки, затоплення прибережних земель, збільшиться кількість збитково зволожених земель. У сільському господарстві зросте необхідність в іригаційних заходах, зміниться врожайність і якісний склад культур, а це, у свою чергу, позначиться на тваринництві. В енергетичному секторі найбільш уразливою буде гідроенергетика.

Чи можемо ми щось змінити ?Як ?

Презентації творчих робіт учнів.

.

Чи хочете ви стати людиною екологічно відповідальною? Так? Тоді дотримуйтесь, на перший погляд, простих, навіть трохи наївних, але водночас мудрих правил, які склали Марі-Клейтон і Кристофер Ендерлайни, які працюють в неурядовій екологічній групі в штаті Вашингтон, США. Зелений рух – це більше, ніж політична ідеологія. Це філософія повсякденного життя. Можливо, деякі правила викличуть у вас подив, але вдумайтеся в них, і ви все зрозумієте.

· Використовуй вторинний папір, скло, метал, утилізуй їх.

· Повторно використовуй моторне масло, будь обережний із небезпечними відходами та викидами автомобілів.

· Намагайся використовувати пелюшки з тканини.

· Повторно використовуй паперові пакети.

· Не користуйся пінопластами.

· Не користуйся одноразовим посудом.

· Використовуй полотняні рушники замість паперових серветок.

· Користуйся паперовими пакетами для утилізації жиру під час приготування їжі.

· Віддай речі, якими не користуєшся, іншим.

· Використовуй чистий бік аркуша паперу для різних дрібних записів та інших цілей.

· Поміркуй, як краще утилізувати залишки їжі.

· Використовуй для супів воду, у якій варилися овочі.

· Відремонтуй поламану річ замість того, щоб її викинути.

· Одягайся у зручний, добротний, функціональний одяг.

· Купуй не запаковані товари.

· Складай товари, придбані в магазині, в багаторазові контейнери, банки.

· Купуй продукти, що виросли на органічних добривах.

· Не вживай у їжу продукти, що готувалися за складними технологіями.

· Вживай малокалорійні продукти.

· Перетворюй залишки їжі на компост і використовуй його на своїй присадибній ділянці.

· Вирощуй зелень у ящиках на кухонному вікні.

· Вирости сад на дачі.

· Підтримуй місцеві продовольчі господарства і підприємства.

· Дізнайся, звідки привезені продукти і товари, які ти купуєш.

· Намагайся вживати продукти вирощені у твоїй місцевості.

· Для приготування їжі не використовуй алюмінієвий посуд.

· Ставай до лав охоронців природних ландшафтів.

· Відмовся від живої новорічної ялинки, краще посади ялинку у дворі і прикрашай її.

· Висаджуй дерева.

· Вивчай рослини і тварини свого краю, регіону.

· Вивчай свій найближчий річковий басейн і роби все для його охорони.

· Виступай проти використання дефоліантів біля шляхів у твоєму районі.

· Користуйся нетоксичним милом і очищувачами, які розкладаються мікроорганізмами.

· Використовуй нетоксичні препарати проти шкідників рослин.

· Не купуй продуктів, що апробовані тільки на тваринах.

· Зберігай небезпечні хімічні речовини у надійних, герметичних контейнерах.

· Своєчасно ремонтуй крани, не давай воді витікати.

· Не мийся під душем дуже довго – економ воду.

· Закручуй кран під час чищення зубів.

· Використовуй пристрої, що регулюють подачу води в туалеті.

· Поцікався, куди скидають стічні води і сміття від твого дому.

· Поцікався, звідки надходить енергія до твого дому.

· Підтримуй місцеві програми консервації природи.

· Частіше вивішуй одяг для провітрювання.

· Подумай про захист свого дому від примх погоди.

· Подивись, чи добра теплоізоляція твого дому.

· Обігрівай своє житло раціонально, за допомогою відновлюваних видів енергії.

· Не використовуй зелені гілки для опалювання.

· Підтримуй довгострокові програми розвитку сонячної енергетики.

· Не використовуй штучне освітлення без потреби.

· Не вмикай обігрівальні прилади, якщо в домі тепло.

· Намагайся знижувати рівень тепла свого житла, краще тепліше одягайся.

· Купуй неенергомісткі прилади.

· Відрегулюй автомобільний двигун.

· Використовуй якісний бензин (без домішок свинцю).

· Частіше ходи пішки, їзди на велосипеді, користуйся громадським транспортом.

· Перш ніж їхати за покупками, дізнайся про наявність товару.

· Користуйся тільки перезарядними батарейками.

· Займаючись науковою роботою, будь відповідальним за її наукові наслідки.

· Підтримуй добродійні ініціативи.

· Прищеплюй екологічне мислення дітям.

· Користуйся місцевими магазинами і кафе.

· Контролюй їжу, яку вживають діти в школі і дитячому садку.

· Бери участь у розв’язанні проблем знедолених дітей.

· Організуй фонд підтримки нових членів у екологічному комітеті місцевого самоврядування.

· Не кидай сміття, прибери його біля свого дому, вздовж дороги.

· Спонсоруй розпродаж одягу «секонд хенд».

· Організовуй і бери участь у спортивних змаганнях.

· Виявляй активність у реалізації проектів громади.

· Відповідай за погляди і цінності, які визнаєш.

· Бери участь у культурному обміні, русі міст-побратимів.

· Займайся самоосвітою, вивчай глобальні проблеми людства.

· Цікався культурними традиціями свого краю.

· Бери участь у русі за стабільність і мир.

· Контролюй депутатів, яких обирав, доводь до них свої побажання.

· Будь активним виборцем.

· Голосуй за кандидатів із екологічною програмою дій.

· Бери активну участь у шкільному житті своєї дитини.

· Заохочуй природні здібності та інтереси дитини.

· Ставай учасником місцевого розпродажу іграшок, книжок.

· Зберігай токсичні речовини подалі від дітей.

· Розвивай у своїх дітей екологічну свідомість.

· Не сприяй тому, щоб у твоїх дітей з’являлися «жорстокі» іграшки.

· Будь уважним до побажань своєї дитини.

· Будь щирим зі своїми друзями і колегами.

· Будь вдячним тому, хто тебе якісно обслуговує.

· Намагайся краще зрозуміти погляди інших людей.

· Свідомо стався до боротьби пригноблених людей, народів.

· Виступай проти расизму, дискримінації за ознакою статі.

· Працюй над зміцненням свого духу та духу інших людей.

· Будь донором, якщо твоя кров необхідна хворому.

· Знайди шляхи зменшення стресів у своєму житті.

· Веди здоровий спосіб життя.

· Більше рухайся, харчуйся помірно.

· Хай у твоєму житті буде більше усмішок, музики.

· Звертай увагу на склад ліків, які вживаєш.

· Виступай за регулювання народжуваності, плануй свою сім’ю.

· Вивчай прийоми надання першої медичної допомоги потерпілому.

· Знаходь час для відпочинку на природі.

· Витрачай менше часу на телевізор, більше для творчості, читання.

· Частіше жартуй і будь веселим.

(За матеріалами журналу «Євразія». Екологічний

моніторинг, № 4 (36), 1996 рік)

Кiлькiсть переглядiв: 124

Коментарi